Advertentie Klank.nl Advertentie Klank.nl Advertentie Klank.nl Advertentie Klank.nl Advertentie Klank.nl Advertentie Klank.nl Advertentie Klank.nl Terug Hoger  
Klank.nl
‘Draagbaar, Meerstemmig, Expressief’ is een dik boek van ruim 300 pagina’s geworden. Het formaat is A4 – dus het formaat van uw tijdschrift KLANK – en gebonden en dus voor langdurig gebruik.
DRAAGBAAR, MEERSTEMMIG, EXPRESSIEF

Het accordeon en zijn verwanten

Verschenen is inmiddels ‘Draagbaar, meerstemmig, expressief’ – Het accordeon en zijn verwanten van Johan de With. Dit boek is ontstaan vanuit de artikelenserie ‘Onze familie’ in het kwartaalblad ‘Klank’.

Vanaf het begin, oktober1990, schrijft Johan de With het (hoofd)artikel over de ontstaansgeschiedenis van de accordeonstamboom en de vele verwanten: harmonica, concertina, Bandonion, mondorgel enz. Was de artikelenserie al enig in haar soort, het boek is zeker uniek in de Nederlandse muziekliteratuur.

Johan de With heeft een hoeveelheid vakkennis toegevoegd aan datgene wat hij al had tentoongespreid in zijn artikelen en het boek voorzien van nog meer afbeeldingen, notenvoorbeelden en een zeer uitgebreide literatuurlijst.

Een korte inhoud:

I. De historie van de accordeonfamilie,
    onderverdeeld in 23 hoofdstukken; o.a.:

II. Klaviaturen met 6 hoofdstukken:

III. Akkoordbassen en Omkeringen met 3 hoofdstukken:

IV. Definities en Appendices waarin 12:

Tenslotte nog

‘Streng- en luchtigheid’

Zoals hij zelf in het voorwoord van zijn boek schrijft is de stijl van de tekst: “een mengsel van mijn eigen wat strenge en volgens velen te ‘compacte’ manier van uitdrukken en de door ‘Klank’ zo gewenste luchtigheid….”
Waren het in het begin voornamelijk de professionals die geen aflevering wilden missen, in toenemende mate raakten amateurs (ook door de geestige wijze waarop hij de materie behandelde) geboeid door het onderwerp.
Als het soms wel ‘erg pittig’ was, werden met mede-balgliefhebbers afspraken gemaakt het samen ‘door te worstelen’.
Inmiddels zijn er duizenden nieuwe lezers bijgekomen met soms vragen die al eerder in niet meer verkrijgbare jaargangen behandeld zijn.

‘Draagbaar, meerstemmig, expressief’ is een dik, stevig, gebonden boek van ruim 300 pagina’s. Het formaat is A4 – dus het formaat van uw tijdschrift KLANK.

De prijs is € 44,50 plus € 7,75 portokosten.

Abonnees van ‘Klank’ hebben een streepje voor en krijgen korting.

Wanneer u dit boek wilt hebben, vul dan het formulier in bijgaand pdf-bestand in, en stuur het zo snel mogelijk op aan:

Red. KLANK,
H.J. Kniggestraat 53
9501 NG  STADSKANAAL

U krijgt het dan meteen na verschijning thuisgestuurd.

U kunt het boek uiteraard ook aanvragen per e-mail.

Klank.nlMail de redactie om dit boek te bestellen.